Ordføreren sendte mail for å beholde rådmannen

foto