Kommunedirektøren skal ha full gjennomgang av hele kommunen – får støtte av tillitsvalgt

foto