Skrekkulykke i turnhall må opp i retten på ny

foto