Den høytidelige åpningen av Stortinget er en sjelden anledning der stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset er samlet i en offisiell seremoni. Denne dagen er alle de tre statsmaktene samlet på ett og samme sted. Den høytidelige åpning av det 168. storting fant sted tirsdag 3. oktober.

Blant deltagerne var Grimstads stortingsmenn Marius A. Nilsen (Frp) og Svein Harberg (H).

Aktuell tale

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) trakk fram «feil og skandaler» i sin tale under åpningen.

– Vi må mer enn andre være bevisst på hvordan vi oppfører oss, sa han ifølge NTB.

Gharahkhani trakk fram alvoret i ansvaret stortingspolitikere har tatt på seg.

– Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: Det politiske arbeidet, sa Gharahkhani.

Tillit

De siste årene har sakene med misbruk av reiseregninger og pendlerboliger for stortingspolitikere fått mye oppmerksomhet.

Den siste tiden har temaet vært inhabilitet og aksjehandel hos politikere og ektefeller.

– Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne salen. Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget, sa stortingspresidenten.