Har fått dommen etter tilsyn av barn i fosterhjem

foto