Derfor sier kommunedirektøren nei til å gi bort Gundersholmen