Stamkunde: – Veldig stort tap for lokalsamfunnet

foto