Forsvarte seg med ordkløyveri og spissfindigheter

foto