– Bomsaken i Arresten kunne vært håndtert annerledes