Utelukker ikke at dynamitten stammer fra tyveri

foto