Har observasjoner av mistenkelig bil og folk

foto