– Har aldri stått i en så vanskelig sak som denne

foto