Kommunen vil ikke utvide logopedtjenesten for de voksne

foto