Havnet bokstavelig talt midt i UPs siktlinje på skoleveien