Anklager Russland for å stanse humanitær kolonne

foto