– Det er så mange som holder tilbake interessen sin