Snur om storprosjekt: – Det er en forskjønning av området