Glad de fikk havaristen på land før vinden satte inn

foto