Jentene stortrivdes med å prøve seg i arbeidslivet

foto