Innbyggerne må svi for gamle Agder Renovasjon-synder