Oppfordrer innbyggerne til å følge våkent med

foto