Brannen på Moysand den første inne på campingplassen i dens 91-årige historie

foto