Fortsatt ingen avklaring om kommunedirektørens avgang

foto