- Det er alltid noen som er bekymret for ny utbygging

foto