Stenger Nottos: Nå blir Sonja (76) arbeidsledig fremover

foto