Går likevel inn i byggesak etter varsko fra naboer