Fra i dag blir denne boten tre ganger så høy

foto