Bilfritt i sentrum: – Jeg har bedt en jurist se på dette