Krise presser posisjonen til svært stramt budsjett