- Det blir spennende å høre hvorfor ikke noe har skjedd

foto