Naboer skeptiske til bolig for folk med rusproblemer

foto