- Byutvikling og næringsutvikling blir viktig

foto