Takket av med sang etter 37 år på Landvik skole

foto