Derfor går Terje Stalleland og Frp imot felles forliksråd med resten av Østre Agder

foto