– Skoler og barnehager bør holde stengt så lenge som mulig

foto