Vedtatt oppsagt, men arbeidsforholdet fortsetter inntil videre

foto