Ba kommunestyret merke seg revisjonens anmerkning i lysmastesaken

foto