Fem franske krigsskip har ankret opp utenfor Grimstad

foto