Investor tror han vil tape eiendomsstrid med politimesteren

foto