Disse spørsmålene vil politikerne ha svar på om havna

foto