Flertallsvedtak: Vil at kommunedirektøren fratrer

foto