Styrelederen for Torskeholmen AS drømmer om VM-gull

foto