Sterk smittespredning: Venter flere positive utover dagen

foto