Kilandsenterets fremtid avgjort på ekstraordinært møte