Vil bruke millioner i kampen mot skolevegring

foto