Skoledebatt: Nå vil politikerne ha en internasjonal skole

foto