Strekninger kan bli nedskalert eller utsatt i over 20 år

foto