Omfanget av brannen kunne ha blitt mye mer alvorlig