Her kan du se folkemøtet om vindkraft i opptak

foto