Utsatt for blikking. Siden har hun grudd seg til skolen